Kees van Noortwijk, Associate Professor / Consultant Computers and Law

Ik heb Michel Mooren, in de vijf jaar waarin wij nauw samenwerkten, leren kennen als een bijzonder ervaren IT professional. Hij heeft gedurende een groot aantal jaren leiding gegeven aan een team van hoogopgeleide IT-specialisten bij de ontwikkeling van complexe informatieontsluitingssystemen. Zowel door werknemers als door klanten wordt hij beschouwd als een uiterst betrouwbare partner, die doet wat hij belooft. Hij is communicatief sterk en is daardoor in staat om complexe kwesties ook voor niet-technici begrijpelijk te maken.

Hij heeft een leidende rol gespeeld bij de ontwikkeling van geavanceerde zoekoplossingen voor de juridische en de overheidsmarkt. Daarbij heeft hij succesvol samengewerkt met een groot aantal uitgevers van vakinformatie, in Nederland en daarbuiten. Hij is iemand waar met een gerust hart een complex project aan kan worden toevertrouwd.