Roel Duijf, Product Manager Rechtsorde

Ik heb Michel Mooren zowel ervaren als leidinggevende als leverancier, ik heb de werkrelatie met Michel altijd als zeer positief en constructief ervaren. Als leidinggevende had Michel zowel aandacht voor mijn persoonlijke welzijn als voor werk gerelateerde zaken. Zijn deur stond altijd open om knelpunten of complexere vraagstukken te bespreken. Michel wist mij uit te dagen om bepaalde complexere vraagstukken uit te zoeken. Als er technisch complexere zaken speelden wist hij altijd binnen no time de juiste mensen bij elkaar te zetten om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Ook bij commerciële deadlines wist hij altijd het hoofd koel te houden en zorgde voor het maximaal haalbare resultaat binnen het gegeven tijdsbestek door het stellen van de juiste prioriteiten.

Als leverancier heb ik het contact met Michel ook altijd als zeer professioneel en constructief ervaren. Michel was de de facto productmanager van het product Rechtsorde in de beginjaren, voor dat ik deze rol ging vervullen. Hij heeft samen met een belangrijk deel van het huidige klanten portfolio het product in de beginjaren ontwikkeld tot een volwassen product. Een stuk kennis en ervaring van het product Rechtsorde waarbij we altijd dankbaar op hebben gesteund.  Ook bij onze klantgroep wekt de persoon van Michel tot op de dag van vandaag een erg groot vertrouwen. Door zijn diepgaande kennis van het product en de doelgroep was hij altijd in staat mee te denken over voorgestelde productontwikkeling en soms in overleg tot alternatieve oplossingen te komen. Bij dringende verzoeken zorgde Michel altijd voor een adequate opvolging, door hier de juiste mensen voor vrij te maken en in overleg te schuiven met prioriteiten. En doordat hij als geen ander overzicht had over het hele proces, hebben we samen met hem een behoorlijk aantal verbeteringen doorgevoerd in het operationele proces waardoor dit steeds efficiënter is gaan verlopen.