Zoekmachine

Advies bij de bouw van informatieportalen

Vroeger was uitgeven een vak op zich, voorbehouden aan uitgevers. Tegenwoordig delen steeds meer bedrijven en organisaties via hun website grote hoeveelheden informatie met hun klanten en zijn hiermee ook uitgever geworden.

De eerste opdrachtgever van MoorContent is een feit!

Stichting Migratierecht Nederland is een kennismakelaar op het gebied van het vreemdelingenrecht. De stichting is mede-uitgever van twee vaktijdschriften (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; Asiel & Migrantenrecht), organiseert PO-cursussen voor advocaten en beheert de databank www.migratieweb.nl.

De in deze databank opgenomen documenten, nu ruim 30.000, worden door een gespecialiseerde redactie bewerkt. Migratieweb is een belangrijke tool voor veel advocaten, wetenschappers en andere professionals in het vreemdelingenrecht.

Michel Mooren

<p>Uw aanspreekpunt, sparringpartner, projectleider&nbsp;en adviseur op het gebied van&nbsp;informatie- en kennismanagement.</p>

Abonneren op RSS - Zoekmachine